VIRA vzw

De wereld van vandaag is ons dorp geworden.
En in ons dorp ontrolt zich een ganse wereld…
Globalisering betekent dat geen land, geen samenleving zich aan de gebeurtenissen en ontwikkelingen elders in de wereld kan onttrekken. Dit geldt zeker ook voor Europa.
Vraagstukken van oorlog en vrede, van migratie en integratie, van mensenrechten en democratie, van klimaat en milieu, van economie en bestuur, van cultuur en religie, van internationale samenwerking, vragen meer dan ooit om creatieve aandacht en benadering.

VIRA werd opgericht in 1963 en telt een driehonderd leden.
Zij biedt een forum waar beleids-en bedrijfsverantwoordelijken, academici en studenten, diplomaten en internationale ambtenaren, journalisten en cultuurdragers  informatie en praktijkervaringen kunnen uitwisselen.

Tien keer per jaar worden lunch-of avondcauserieën en paneldebatten georganiseerd met doorgaans nederlandstalige, maar ook soms franstalige of engelstalige sprekers van hoog niveau. Af en toe verlopen deze activiteiten in samenwerking met andere verenigingen.
Bijzondere aandacht gaat daarbij naar geopolitieke en Europese thema’s die aansluiten bij de actualiteit en bovendien maatschappelijke relevantie verraden.

De Belgische en Europese hoofdstad Brussel beschikt over evidente troeven om geschikte personen op dit forum te verzamelen.

Recente sprekers en pannellisten waren o.m. Frans Timmermans, Herman Van Rompuy, Gerard Mortier, Philippe Van Parijs, Henne Schuwer, Peter Vandermeersch (NRC), Lieve Joris, Didier Reynders,  Rik Van Cauwelaert, Mark Eyskens, David Van Reybrouck, Pierre Vimont (EEAS), Frans van Daele, Luc Van den Brande, Gilles de Kerchove, Hans Van Houtte, Luk Van Langenhove, Ine Roox, Jonathan Holslag, Alexander De Croo, Rik Torfs, Paul De Grauwe, Sven Biscop, Lien Verpoest, Alex Reyn en Pierre Krähenbühl (UNRWA), Michael Leigh, Paul Dujardin, Paul Scheffer alsook Johan Swinnen.

In onze recente programmering wilden we zo dicht mogelijk aansluiten bij de concrete en reële maatschappij-ontwikkelingen en ons behoeden voor al te cerebrale en theoretische analyses, hoe intellectueel verleidelijk ook.

Alle recente lezingen trokken overigens volle zalen (tussen 80 en 150 aanwezigen).

De bijeenkomsten vinden doorgaans plaats in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 te 1000 Brussel.Lees hier de beleidsverklaring van voorzitter Johan Swinnen

Statuten VIRA van 6 november 2008
Wijzigingen statuten 14 december 2012

Neem nader kennis met VIRA op onze flyer.