Rechtspersoonslidmaatschap

In deze lidmaatschapsformule kan een rechtspersoon (bedrijf, dienst, kantoor, etc.) lid worden van VIRA en kunnen alle medewerkers en bestuurders van de rechtspersoon deelnemen aan de activiteiten van VIRA tegen het ledentarief.

De kosten van dit lidmaatschap bedragen 275 € per kalenderjaar, waarvoor de rechtspersoon naast het lidmaatschap een krediet van 200 € ontvangt voor het bijwonen van betalende activiteiten. Bijkomende vouchers kunnen worden aangekocht aan het gewone ledentarief voor de bij te wonen activiteit.

Mocht dit type lidmaatschap voor u een interessante formule zijn, verzoeken wij U onderstaand formulier in te vullen en te versturen of het formulier in Word of PDF te downloaden en te sturen naar het secretariaat info@vira-org.be en de betaling van 275 Euro te verrichten op de rekening van VIRA (BE87 4300 7406 0194 ), Egmontstraat 11, 1000 Brussel, met vermelding "Lidmaatschap rechtspersoon VIRA 2023".