Vergadering Raad van Bestuur VIRA vzw op 1 juni 2016 om 12:30 uur

Vergadering Raad van Bestuur VIRA vzw op 1 juni 2016 om 12:30 uur

Beste leden van de Raad van Bestuur van VIRA,
 
Gaarne nodig ik jullie uit voor de aanstaande vergadering van de Raad van Bestuur op woensdag 1 juni 2016 om 12u30.
Gezien de formule blijkt aan te slaan, stel ik voor dat we onze bespreking opnieuw kaderen in een broodjeslunch in de Hoover-zaal van de Universitaire Stichting.
 
De vergadering moet ons vooral de gelegenheid bieden om
- het programma van het tweede semester van 2016
- enkele benoemingen
- en onze nieuwe communicatie-aanpak
te bespreken en de Algemene Vergadering van 17 juni voor te bereiden.

Te gelegener tijd krijgt u een meer gedetailleerd voorstel van dagorde.

Dank om zo snel mogelijk uw beschikbaarheid te melden aan Lieven Vermote op vira@mail.org, tel. 02 672 92 49 of GSM  0498 22 02 75.
 
Uw talrijke aanwezigheid en actieve inbreng zullen de vitaliteit van onze vereniging ongetwijfeld en rijkelijk ten goede komen, waarvoor al mijn waardering en dank.
 
Met mijn beste groeten, mede namens het Dagelijks Bestuur,
Johan Swinnen
Voorzitter VIRA