IN MEMORIAM  Jacques ROGGE (1942-2021)

IN MEMORIAM Jacques ROGGE (1942-2021)

Jacques ROGGE was niet alleen een alom geprezen voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, hij was ook erelid van VIRA. Op 21 januari 2011 hield hij trouwens bij de plechtige opening van het activiteitenjaar 2011 in het Atrium van GDF-SUEZ in Brussel een bijzonder gewaardeerde lezing over het thema “Het geopolitiek belang der Olympische spelen”, waarin hij de vooraanstaande vredestichtende rol benadrukte van de organisatie waarvan hij op dat moment de leiding waarnam.

Johan Swinnen                                                                                 Lieven Vermote

Voorzitter van VIRA                                                                          Secretaris

In bijlagen krijgt u :

In een apart PDF-document krijgt u :