Een VIRA-geschenk voor de getroffen kinderen van het Atlasgebergte? Een mini-schoolbus !

Een VIRA-geschenk voor de getroffen kinderen van het Atlasgebergte? Een mini-schoolbus !

Ons VIRA-lid Nele Daem presenteert in bijgaande brief een klein en fantastisch mooi project te behoeve van de Marokkaanse kinderen die na de aardbeving een verder afgelegen school moeten opzoeken.
De respectabele stichting ATLAS-KINDER staat borg voor een betrouwbare en efficiënte aanpak van het initiatief.
Als alle VIRA-leden en sympathisanten een bijdrage storten bieden wij reële kansen om een grote tegenslag te boven te komen.
Echt mooi als VIRA dit nobel gebaar van solidariteit met de Marokkaanse kinderen kan stellen.
 
Het VIRA-bestuur
 
Mijnheer  de voorzitter,
beste Leden en sympathisanten van VIRA ,


Ik werd gecontacteerd door kennissen die wonen  in Marrakech  die mij  eraan herinneren  dat de vele families die zij al jaren als vrijwilligers bijstaan in en rond  het Atlasgebergte naast Marrakech (Marocco) zeer diep getroffen zijn door  de aardbeving begin october 2023. 
 
De VRT  heeft zopas nog   een documentaire getoond waarin de huidige erbarmelijke en schrijnende toestanden   ter plaatse beschreven werd .
 
Sedert de aardbeving heeft de plaatselijke bevolking, waarvan vele families verschillende  dierbaren  verloren zijn , ook te kampen met een gebrek aan voeding , onderdak  , medische verzorging en toegang tot de scholen voor hun kinderen die dikwijls verwoest zijn en waarvan het schoolmateriaal onder het puin ligt.
 
Vele huisjes , berghutten en kleine ambacht plaatsen   werden met de grond  gelijk gemaakt , terwijl de wegen om deze bevolking te bereiken  soms zeer gevaarlijk en slecht  bereikbaar zijn .
Het is voor de kinderen van deze families die momenteel in tenten wonen of gewoon onder de blote hemel slapen  dan ook   zeer moeilijk om deze winter door te komen laat staan  hun kinderen naar de plaatselijke school te laten gaan en  de lessen te volgen .

Nu het regen- en sneeuwseizoen voor de deur staat blijft de  enige mogelijkheid om deze getroffen families  te helpen hun  kinderen school te doen lopen  hen in de bergen te gaan ophalen om hen te vervoeren naar lagere gedeelten van het gebergte of naar het dal naar schooltjes die niet van de kaart geveegd werden .

Hiervoor is uiteraard een veilig vervoermiddel zoals een minibus noodzakelijk  ten einde  de kinderen in goede  omstandigheden g op hun bestemming te brengen.

Volgens de informatie mij verstrekt hebben mijn contactpersonen een minibus op de kop kunnen tikken waarvan de kostprijs 25.000 euro bedraagt  .
 
Echter gezien de vele noden anders dan een vervoermiddel beschikken zij niet meer over de nodige gelden om de aankoop ervan te financieren .

Ik veroorloof mij dan ook in diens naam bij jullie tussen te komen met de bede deze getroffen gemeenschap te helpen  met de financiering van de minibus waarvan jullie een foto in bijlage vinden ..

Om de veiligheid van dergelijke  betaling te verzekeren wordt er meestal beroep gedaan op een soort platform .
 
In dit geval biedt zich de mogelijkheid om een uitstekende  Zwitserse  organisatie genaamd Atlas-Kinder  waarmede mijn kennissen sedert jaren werken  in de omgeving van het Atlas-gebergte in te schakelen ..

De presentatie van ATLAS-KINDER vindt u terug op internet (zie  http//atlas-kinder.org ) zodat u een goed zicht krijgt  op  hun realisaties en werkwijze en u  gerust kunt zijn dat de geschonken gelden terecht komen op de plaats waarvoor ze bestemd zijn zodat ze goed besteed zullen worden . 

Ik voeg ook bij mijn mail twee korte videoclips die jullie een idee zullen  geven van de activiteit van Atlas-Kinder tijdens de opbouw van het dorp en hun tussenkomsten  sedert de aardbeving .
 
Ik dank op voorhand VIRA en haar leden voor haar vrijgevigheid  en bereidheid mee te werken  aan dit maatschappelijk doel van  pure liefdadigheid en solidariteit nog voor de winter toeslaat .
 
Aarzel niet van mij vragen te stellen indien u meer wenst te weten te komen over dit humanitair project .
 
Met oprechte dank in naam van  mijn contactpersonen  , van ATLAS-KINDER en alle kinderen  wie het mogelijk gemaakt wordt opnieuw school te kunnen lopen .
 
Elke betaling kan rechtstreeks geschieden op de volgende bankrekening :
 
BNP PARIBAS FORTIS FRANCE 
Rekeningnummer : 00010957274
IBAN :FR 76 3000 4008 2200 0109 5727 466
BIC BNPAFRPPXXX  
 Referentie  : donation achat MINIBUS ATLAS-KINDER ( Marrakech Marocco)
 
Dit is de bankrekening en gegevens van ALTAS KINDER  FRANCE die instaat voor de  dringende tussenkomsten zoals in dit geval de aankoop van een voertuig  .
 
Indien u het wenst zal u een fiscaal attest  over gemaakt worden .
 
Ik blijf ter uwer beschikking .
 
Met de meeste hoogachting en dank voor uw vertrouwen ,
 
Nele DAEM