Annulatie VIRA-nieuwjaarsreceptie 2022

Geachte leden en sympathisanten van VIRA,

Zeer tot onze spijt kan de voor 25 januari 2022 geplande VIRA-nieuwjaarsreceptie met Marc De Vos en Rik Van Cauwelaert in het KBC-hoofdkantoor aan de Havenlaan te Brussel niet doorgaan. Een tijdlang scheen dit mogelijk te zijn, maar de zeer besmettelijke omicron-variant van het corona-virus heeft dat verhinderd. Wij hopen evenwel dat debat en receptie nog altijd kunnen gehouden worden, zij het met enige vertraging. Idealiter spreken we van tweede helft van februari. De sprekers en de KBC houden zich alvast ter beschikking. We hopen voor eind januari een beslissing te kunnen nemen.

Ook de andere activiteiten van VIRA liggen voorlopig stil. Hopelijk klaart de corona-situatie snel op. Zo niet hernemen we wellicht de in 2020 en 2021 uitgeteste praktijk van Zoom-bijeenkomsten. We wachten ook nog even met het opvragen van het lidgeld voor 2022.

Met vriendelijke groeten,

Johan Swinnen
Voorzitter