Themalunch met Prof. dr. Alexander MATTELAER - 22 mei 2023

Themalunch met Prof. dr. Alexander MATTELAER - 22 mei 2023

Maandag 22 mei 2023 om 12u30

Themalunch over

“België, Europa en de wereld: naar een nieuw paradigma in buitenlands beleid?”

met Prof. dr. Alexander MATTELAER,

Respondenten Tom de Bruijn en Sarah Lamote

Meer dan dertig jaar na de val van de muur en de oprichting van de Europese Unie kondigt zich een nieuw scharnierpunt in de buitenlandpolitiek aan : De Russische oorlog tegen Oekraïne en de opbouw van geopolitieke hoogspanning tussen China en de Verenigde Staten doen de vraag rijzen naar een herijking van de Belgische buitenlandse relaties, zowel binnen het kader van de EU als daarbuiten.
Net zoals Duitsland een Zeitenwende beleeft wat betreft de relaties met Moskou en de herkapitalisering van de Bundeswehr, tekent zich ook in Brussel de noodzaak af om nieuwe evenwichten te zoeken in de manier waarop Europa en België en haar deelstaten zich internationaal positioneren.
In deze VIRA-themalunch gaan we deze uitdagende verkenning aan.

Ere-ambassadeur Tom de Bruijn, voormalig permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie, en Sarah Lamote, journalist bij De Tijd en laureate van onze VIRA-essay-wedstrijd in 2018, zullen het debat met aanvullende replieken op gang brengen.

Deze conferentie met broodmaaltijd gaat door op maandag 22 mei 2023 om 12u30 in de gewone vergaderplek van Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel. Vanaf 12u00 wordt het aperitief aangeboden. Metro Troon, Parking 2 Poorten, Waterloolaan 2a of BeParking, Kunstlaan 53.

Ik zal u gaarne verwelkomen op deze nieuwe activiteit van VIRA

Johan SWINNEN,
Voorzitter van VIRA

Printversie uitnodiging