Middagconferentie met Miguel DE BRUYCKER - 8 maart 2023

Middagconferentie met Miguel DE BRUYCKER - 8 maart 2023

Woensdag 8 maart 2023 om 12u30

middagconferentie over

“Cyberveiligheid : Een wereldwijde uitdaging”

met Miguel DE BRUYCKER

De kansen dat onze communicatiesystemen aan wereldwijde besmettingen worden blootgesteld nemen met de dag toe. Ook hier is de vrees voor een heuse pandemie dus niet uit de lucht gegrepen.

Geopolitieke spanningen en cyberonveiligheid zullen ongetwijfeld op elkaar inwerken, maar  nu al worden wij er in ons dagelijks en kleinschalig bedrijf mee geconfronteerd, soms met catastrofale gevolgen.

Staan we voor ingrijpende storingen of zelfs destabiliserende omwentelingen? Hoe moeten we ons daartegen wapenen? Miguel De Bruycker geeft ons tekst en uitleg.

De conferentie gaat zoals naar gewoonte door in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel, metro Troon, Parking 2 Poorten, Waterloolaan 2a of BeParking, Kunstlaan 53.

Ik zal u daar gaarne verwelkomen

Johan SWINNEN, 
Voorzitter van VIRA

Printversie uitnodiging