Lezing met Minister van Staat Frans van DAELE - 17 november 2023

Lezing met Minister van Staat Frans van DAELE - 17 november 2023

Vrijdag 17 november 2023 om 12u30

Lezing over

Naar een nieuwe wereldorde?”

door Minister van Staat Frans van Daele

Na een lange periode van rationele bipolaire rivaliteit trok de USA zich na 1989 terug op zichzelf. Het sleutelwoord van de internationale orde werd voortaan de globalisering, maar de spanningen namen overhands toe. De westerse pool zal wellicht standhouden, daar waar de uitgebreide BRICS geen echte samenhang bezit.

Deze conferentie met warme maaltijd gaat door op vrijdag 17 november 2023 om 12u30 in de gewone vergaderplek van Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel.

Vanaf 12u00 wordt het aperitief aangeboden.
Metro Troon; Parking 2 Poorten, Waterloolaan 2a of BeParking, Kunstlaan 53.

Ik zal u gaarne verwelkomen op deze nieuwe activiteit van VIRA

Johan SWINNEN,
Voorzitter van VIRA

Printversie uitnodiging