2010

17 november 2010
Kan de G20 vermijden dat de valuta-confrontatie ontaardt in een handelsoorlog?
door de heer Frederik Musch Stichterdirecteur van het "Financial Stability Institute" van de
Bank for International Settlements in Basel (Zwitserland)

11 oktober 2010
de Topconferentie in december in Cancun (Mexico)
door Prof. Jos Delbeke, Directeur-generaal "Klimaatactie" bij de EU Commissie

16 september 2010
China: De porseleinen grootmacht
door de heer Gustaaf Geeraerts, Hoogleraar Internationale Betrekkingen, gespecialiseerd in China

22 juni 2010
Vlaamse standpunten inzake cruciale geopolitieke uitdagingen
door de heer Kris Peeters Minister-President van de Vlaamse Gemeenschap

18 mei 2010
Opkomst en verval van het internationale terrorisme
door Prof. Rik Coolsaet - UGent

11 maart 2010
Geleid bezoek aan de 3 internationale gerechtshoven in Den Haag

17 februari 2010
Russisch voorstel voor een nieuwe veiligheidsarchitectuur in Europa
door Brigadegeneraal Patrick Nopens - gewezen Belgisch defensieattaché in Moscou

3 februari 2010
Nieuwjaarsreceptie
met als spreker de heer Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad
met als thema "De grote uitdagingen voor de Unie"