Juryverslag VIRA SCHRIJFWEDSTRIJD 2018

Juryverslag VIRA SCHRIJFWEDSTRIJD 2018

Juryverslag VIRA SCHRIJFWEDSTRIJD 2018

Eerder dit jaar pakte deze Vereniging voor Internationale Relaties (VIRA) uit met een belangwekkend initiatief: een schrijfwedstrijd die zich richt tot studenten en jongeren die al aan een carrière zijn begonnen, de zogenaamde young professionals. Gelet op de bestaansreden van de vereniging was het aangereikte thema “Einde van de democratie?” heel passend. Daarbij leeft de hoop dat de schrijfwedstrijd het begin is van een lange traditie. Waarbij het de bedoeling is toekomstige topessayisten en -commentatoren te ontdekken.

De jury, voorgezeten door ere-ambassadeur en directeur-generaal van het Egmont Instituut Johan Verbeke, kreeg de essays en denkstukken toegestuurd zonder naamvermelding. Slechts enkele uren voor deze bekendmaking vernamen de juryleden wie de auteurs zijn. Van enige vooringenomenheid kan dus geen sprake zijn.

Dat het aantal ingezonden stukken beperkt bleef - 11 inzendingen is echt niet veel - heeft wellicht een aantal oorzaken, waarvan de communicatie rond deze toch wel belangrijke schrijfwedstrijd in bv universitaire middens wellicht nog eens opnieuw moet worden bekeken.

Bovendien viel het de jury op dat enkele auteurs het kennelijk nogal moeilijk hadden om bij het thema te blijven of het toch met een zekere nonchalance benaderden. Wat de keuze uit het al beperkte aanbod nog versmalde.

Omwille van die beperkte keuze, maar ook omwille van de zeer gelijkmatige academische kwaliteit, de vaak stroeve redactionele aanpak van de auteurs, en bij gebrek aan een echte uitschieter, heeft de jury unaniem besloten geen eerste prijs uit te reiken. De drie verdienstelijkste inzendingen worden wel ex aequo als tweede gerangschikt.

Het gaat om de inzendingen van:

-Silke Goubin,

-Sarah Lamote, en

-Kimberley Vandenhole.

De jury wil hiermee haar waardering uitdrukken voor het geleverde denk- en schrijfwerk, dat dan ook wordt beloond met 500 Euro voor elk van deze inzenders.

De jury oordeelde wel dat dit bescheiden begin van de schrijfwedstrijd voor VIRA geen belemmering mag/kan zijn om dit prachtige initiatief voort te zetten.

Rik van Cauwelaert,

Secretaris van de jury

Voor meer informatie over de schrijfwedstrijd zie VIRA schrijfwedstrijd 2018