Jaarlijkse statutaire algemene vergadering op vrijdag 17 juni 2016

Jaarlijkse statutaire algemene vergadering op vrijdag 17 juni 2016

Na afloop van het lunchdebat op vrijdag 17 juni 2016 vindt de jaarlijkse statutaire algemene vergadering plaats in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 te 1000 Brussel.

Geachte leden van VIRA,
 
Hierbij heb ik het genoegen u uit te nodigen op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering van VIRA op vrijdag 17 juni 2016 om 14u30 in de Universitaire Stichting, meteen na afloop van het lunch-debat tussen Kathleen Van Brempt en Baron Luc Bertrand over een Trans-Atlantisch Handelsverdrag.
 
In de mail aan de leden zijn de volgende bijlagen bijgevoegd:

- De samenroeping met de agenda,
- Het ontwerp van verslag van de Algemene Vergadering van 25 juni 2015,
- Het activiteitenverslag 2015-2016,
- Het ontwerp van programmering 2016-2017.

Het financieel verslag 2016 wordt toegestuurd aan de leden die zich hebben aangemeld.
 
U gelieve zich voor woensdagavond 15 juni 2015 aan te melden op vira@mail.org of bij Lieven Vermote op tel 02 672 92 49 of gsm 0498 22 02 75.
 
Ik reken op uw talrijke aanwezigheid.
 
Met de meeste hoogachting,
 
Johan SWINNEN
Voorzitter