Door de corona-pandemie moeten de activiteiten van VIRA opgeschort worden tot na de zomer!

Door de corona-pandemie moeten de activiteiten van VIRA opgeschort worden tot na de zomer!

Beste leden en sympathisanten van VIRA,

Door de corona-pandemie moeten de activiteiten van VIRA opgeschort worden tot na de zomer. Dit hield het uitstel in van het geplande bezoek aan de NAVO van 28 februari 2020 en van het debat over “Europa en Amerika” van 26 maart, evenals het uitstel van de conferentie van Staffan de Mistura over “Syrië en het Midden-Oosten” van 29 april 2020 en van het panelgesprek over “Ondernemen in turbulente tijden”, gepland voor juni.

Normaal zouden ook de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering  en de voorbereidende Raad van Bestuur voor eind juni 2020 moeten plaats vinden.  Bovendien moet een nieuwe datum voor het jongeren-overleg vastgelegd worden.

Rekening houdend met de evolutie van de sanitaire toestand en met de toepasselijke wettelijke bepalingen zal het Dagelijks Bestuur van VIRA te gelegener tijd, zodra de situatie voldoende opgeklaard is en we veilig en wel weer aan de slag kunnen, met voorstellen komen om onze geplande en andere activiteiten op spoor te zetten.

Dank voor jullie begrip .

Zorgt goed voor u zelf en voor mekaar.

Graag tot heel spoedig,
 
Met mijn beste VIRA-groeten, mede namens het Dagelijks Bestuur

Johan Swinnen, voorzitter