Avondconferentie met Véronique JOOSTEN - 17 april 2023

Avondconferentie met Véronique JOOSTEN - 17 april 2023

Maandag 17 april 2023 om 18u30

Avondconferentie over

“Welke rol voor België in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties? “

met Véronique JOOSTEN,
Directeur Mensenrechten in de FOD Buitenlandse Zaken

Inleider :Paul RIETJENS, ere-Directeur-Generaal FOD Buitenlandse Zaken

Sedert 1 januari zetelt België opnieuw in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Bescherming en bevordering van de mensenrechten behoren al lang tot de streefdoelen van de Belgische diplomatie. Worden deze ambities nu aangescherpt? Vraagt de vrijwaring van de rechtsstaat meer aandacht en engagement in deze turbulente tijden? Welke doelen worden prioritair nagestreefd? Welke hindernissen moeten daarbij genomen worden?

Véronique JOOSTEN, huidig directeur van de dienst Mensenrechten op Buitenlandse Zaken, zal een en ander toelichten. Zij wordt ingeleid door vml. DG voor Juridische Zaken Paul RIETJENS, die momenteel ook fungeert als expert sociale rechten in de Raad van Europa.

De conferentie gaat door op maandag 17 april 2023 om 18u30 in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel. Na afloop wordt een cocktail aangeboden.

Metro Troon. Parking 2 Poorten, Waterloolaan 2a of BeParking, Kunstlaan 53.

Johan SWINNEN,
Voorzitter van VIRA

Printversie uitnodiging