Avondconferentie met Ere-ambassadeur Johan VERBEKE en VRT-redacteur Bert DE VROEY - 28 september 2022

Avondconferentie met Ere-ambassadeur Johan VERBEKE en VRT-redacteur Bert DE VROEY - 28 september 2022

Woensdag 28 september 2022 om 18u30

Avondconferentie

over "Diplomatie in praktijk: een kritisch onderzoek"

met Ere-ambassadeur en Johan VERBEKE en VRT-redacteur Bert DE VROEY

Zelden was de roep naar diplomatiek initiatief en engagement zo luid. En toch hoort men vaak zeggen dat de diplomatie gefaald heeft, zoals in het Russisch-Oekraïense conflict.

Hoe functioneert diplomatie in de dagdagelijkse praktijk, moet zij gehoorzamen aan bepaalde regels en zich plooien naar specifieke methodes, door welke waarden wordt ze gedreven? Wat kenmerkt de moderne diplomatie en hoe vult de diplomaat ze concreet in?
Deze en nog vele andere onderwerpen komen uitvoerig aan bod in het zopas verschenen en internationaal geprezen boek “
Diplomacy in Practice” van Johan Verbeke, wiens koele analyse in menig opzicht ontnuchterend is. VRT-journalist Bert De Vroey graaft met hem naar de regels van het diplomatieke spel evenals naar de mogelijkheden, maar ook de grenzen van diplomatiek engagement. Dit wordt beslist een boeiend debat.
(Uitvoerige voorstelling en bespreking van het boek vindt u in bijlage)

De conferentie gaat door op woensdag 28 september 2022 om 18u30 in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel, Na afloop wordt een cocktail aangeboden.
Metro Troon. Parking 2 Poorten, Waterloolaan 2a of BeParking, Kunstlaan 53.

Johan SWINNEN,
Voorzitter van VIRA

Printversie uitnodiging