Zoomdebat "de Indonesische 'REVOLUSI'" - 30 maart 2021

Zoomdebat "de Indonesische 'REVOLUSI'" - 30 maart 2021

Dinsdag 30 maart 2021 van 12u30 tot 13u45

ZOOM-DEBAT rond

de Indonesische “REVOLUSI”, het verhaal van een lange en bewogen onafhankelijkheidsstrijd

met auteur DAVID VAN REYBROUCK
in gesprek met de Nederlands-Indonesische wetenschapscommunicator Yanti DANOEKOESOEMO

en met onderzoekster Anne-Lot HOEK
die een korte toelichting zal geven over de rol van het lopende onderzoek in het Nederlandse dekolonisatiedebat

Inleider: Johan SWINNEN
Moderator: Kevin WOOLMORE

Na “Congo, een geschiedenis” schreef David VAN REYBROUCK opnieuw een ‘monumentale klepper’ waarin hij de “open zenuw” van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd bloot legt en, zoals De Tijd schrijft, “overtuigend aantoont hoe die strijd decennia de wereldpolitiek beïnvloedde, van het ontwaken van de derde wereld, over de machtsstrijd tussen het kapitalisme en het communisme, tot de Black Lives Matter-beweging in de VS vandaag.”
Yanti DANOEKOESOEMO, die ingewikkelde onderwerpen graag begrijpelijk en relevant maakt, werd door David gevraagd om er een levendig, helder en vlot gesprek van te helpen maken.
Hoe gaan voormalige kolonisatoren om met een onverwerkt verleden ?
In België tracht een bijzondere politieke commissie, daarin bijgestaan door een groep experts waaronder enkele historici, “in het reine te komen” met ons koloniaal verleden.
In Nederland is die opdracht weggelegd voor een grootscheeps wetenschappelijk onderzoek. Of en welke consequenties de politiek eraan zal koppelen is nog niet duidelijk, zo zal Anne-Lot HOEK ons uitleggen.

Voor deelname kan gratis worden ingeschreven tot zondagavond 28 maart 2021.

Indien U ingeschreven heeft krijgt U een mailbericht met een link waarmee u op de gestelde datum vanaf 12u15 kan inloggen.

Johan SWINNEN, Voorzitter van VIRA

Printversie uitnodiging