UITGESTELD - Lunchconferentie "HET SYRISCH STRIJDTONEEL" - 8 december 2021

UITGESTELD - Lunchconferentie "HET SYRISCH STRIJDTONEEL" - 8 december 2021

Woensdag 8 december 2021

Dubbelconferentie over HET SYRISCH STRIJDTONEEL. Van vreedzaam protest naar regionale brandhaard”

met Joris COUVREUR, Vml. ambassadeur van België in Syrië en Brigitte HERREMANS, Vorser Midden-Oosten, UGent

Bij de aankondiging van ons Syrië-debat in februari 2013 vroegen we ons af hoe, na de mislukking van de Arabische lente, vermeden kon worden dat ‘de oorlog een regionale brandhaard wordt’. Acht jaren later maken we de balans -en de schade- op van gruwel, terreur en onrechtvaardigheid, zowel in een verwoest land als in een gefragiliseerde en kwetsbare regio, waar blijkbaar nog weinig aan vrede gesleuteld wordt. En waar rusteloos gehunkerd wordt naar rechtsstaat, mensenrechten en rechtvaardigheid.

Joris COUVREUR en Brigitte HERREMANS gidsen ons door deze doolhof. Zij zullen ons ervoor behoeden dat we het spoor bijster raken. Johan SWINNEN zal modereren.

Deze conferentie gaat door in de gewone vergaderplek van de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel. Aperitief vanaf 12u00. Broodjesmaaltijd 12u30. Debat rond 13u15.

Het Dagelijks Bestuur van VIRA ziet zich verplicht de voor 8 december 2021 voorziene Syrië-conferentie uit te stellen tot een datum waarop de corona-toestanden ons zullen toelaten om opnieuw veilig bijeen te komen. De nieuwe oprisping van de corona-pandemie en de nog weinig bekende omicron-variant sporen ons immers aan tot uiterste voorzichtigheid. Bovendien stellen de Koninklijke Besluiten van 18 oktober en 27 november 2021 verregaande eisen die een spontaan contact tussen de deelnemers sterk bemoeilijken.

Het bestuur hoopt de conferentie te laten doorgaan in februari 2022.

De voor de conferentie van 8 december gestorte bijdragen zullen worden terugbetaald.

Johan SWINNEN,
Voorzitter van VIRA

Printversie uitnodiging