Avondlijke conferentie met  Sammy MAHDI - 20 september 2021

Avondlijke conferentie met Sammy MAHDI - 20 september 2021

Maandag 20 september 2021

Avondlijke conferentie

over “Tussen droom en daad: het beheer van migratie in een Europese en internationale context”

door Sammy MAHDI

 Asiel en migratie is een beleidsterrein dat weinigen onberoerd laat. Het raakt aan de menselijke zoektocht naar een beter leven, maar evengoed aan dromen om (tijdelijk dan wel definitief) elders te werken, studeren of een familieleven op te bouwen. Daarbij botsen individuele ambities en verlangens soms ook – letterlijk – op grenzen. De rechten en vrijheden van personen die toegang willen tot het Belgisch grondgebied zijn vastgelegd in internationale, Europese en nationale regelgevingen maar ook onderhevig aan beleidskeuzes.
Als Staatssecretaris bevoegd voor asiel en migratie streeft Sammy Mahdi naar een beleid dat voorspelbaar en transparant is, waarbij ordelijke migratie en humanitaire reflexen centraal staan. In deze lezing zal hij het, één jaar na zijn aanstelling, hebben over de internationale uitdagingen (migratie als geopolitieke speelbal) en de nood aan Europese afspraken (migratiesamenwerking). Het is vanuit die internationale en Europese context dat Mahdi zijn visie op een beheersbare en georganiseerde migratie in België zal duiden.

Deze conferentie gaat door in de gewone vergaderplek van de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel, Metro Troon, Parking 2 Poorten.

Gezien de corona-pandemie wordt de toegang voorbehouden aan personen die dubbel gevaccineerd zijn tegen het Covid 19 virus en worden geen versnaperingen aangeboden .

Aangezien de maximum capaciteit van de zaal is bereikt is inschrijven niet meer mogelijk.

Johan SWINNEN,
Voorzitter van VIRA

Printversie uitnodiging