Bezoek aan de NAVO - 28 februari 2020

Bezoek aan de NAVO - 28 februari 2020

Vrijdag 28 februari 2020

Bezoek aan de NAVO

en discussiesessie met

Marisa GERARDS, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland en
Pascal HEYMAN, Permanent Vertegenwoordiger van België

PROGRAMMA
9u30 : Afspraak aan de hoofdingang, Leopold III-laan Evere;
Identiteits-en veiligheidscontrole.

10u00 : Rondleiding, inclusief bezoek aan de grote Raadszaal

11u00 : Discussiesessie met ambassadeurs Pascal HEYMAN, Permanent Vertegenwoordiger van België en Marisa GERARDS, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland

12u30-14u00 : lunch in het restaurant van de NAVO.

VIRA werd reeds op 6 oktober 2009 op NAVO ontvangen met Jamie SHEA als gastheer. Tijdens dit tweede bezoek gaan we met de Belgische en Nederlandse ambassadeurs bij de NAVO in gesprek over de huidige rol, doelen, middelen en structuur van dit 70 jaar oude partnerschap.

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werd in 1949 opgericht in de context van de zgn. Koude Oorlog. Na het verdwijnen van het IJzeren Gordijn is NAVO in een gewijzigde geopolitieke omgeving van bv. terrorisme en instabiliteit in aangrenzende regio’s trouw gebleven aan haar basisobjectief van bescherming van de democratische waarden en de vrijheid en veiligheid van haar 29 lidstaten. Daartoe hanteert NAVO in de eerste plaats politieke middelen zoals consultatie en coöperatie, vertrouwensopbouw, preventie en vreedzame oplossing van conflicten. Indien diplomatieke middelen geen uitkomst bieden, kan NAVO militaire crisisbeheersingsoperaties opzetten, hetzij onder de solidariteitsclausule van Artikel 5 van het NAVO-verdrag, hetzij onder een mandaat van de Verenigde Naties. Dit kan gebeuren door de NAVO alleen of in samenwerking met derde landen  of internationale organisaties.  Zie https://www.nato.int/.

Gezien er slechts plaats is voor 40 personen wordt dit bezoek voorbehouden aan leden die hun lidmaatschapsbijdrage hebben betaald of die daarvan zijn vrijgesteld (junior leden onder de 30).

Voor deelname kan worden ingeschreven tot dinsdag 18 februari 2020 via

Het aantal inschrijvingen is al ruim de 40 gepasseerd!

U kunt zich eventueel aanmelden voor de wachtlijst door een mail te sturen naar vira@mail.org, of telefoon naar VIRA-secretaris Lieven VERMOTE (02 672 92 49 of 0498 22 02 75).

Ik zal u gaarne verwelkomen op deze nieuwe activiteit van VIRA.

Johan SWINNEN,
Voorzitter van VIRA

Printversie uitnodiging