Nieuwjaarsreceptie met voordracht door Prof. dr. Sophie DE SCHAEPDRIJVER - 23 januari 2019

Nieuwjaarsreceptie met voordracht door Prof. dr. Sophie DE SCHAEPDRIJVER - 23 januari 2019

Woensdag 23 januari 2019, 18u00 (opening der deuren om 17u30)

Nieuwjaarsreceptie in de KBC-hoofdzetel te Brussel met lezing
over

"BEZET EUROPA 1914-1918: de derde dimensie van de Groote Oorlog

door

Prof. dr. Sophie DE SCHAEPDRIJVER, Hoogleraar Moderne Europese Geschiedenis, Pennsylvania State University, VUB

We staan aan het einde van vier jaar herdenking van de Eerste Wereldoorlog, van vier jaar bezinning over het Westelijk front. Na de klaprozen is het tijd voor een blik op andere fronten en andere dimensies van dat gigantische conflict.

Deze lezing gaat in op een vaak vergeten aspect: de militaire bezettingen. De hoofdstelling luidt als volgt: “’14-‘18” deelde Europa op in drie dimensies: de fronten, de thuisfronten  en de bezette gebieden. Deze laatste strekten zich uit van Lille in het westen tot Rostov in het oosten; veertig miljoen Europeanen maakten de oorlog onder militaire bezetting mee.

Een nadere blik op de oorlogservaring van bezetters en bezetten leert ons veel over de dynamiek van de Eerste Wereldoorlog... en de lange naweeën van die oorlog.

Opening der deuren om 17u20, conferentie om 18u00, receptie om 19u30, sluiting om 21u30.

Inmiddels wens ik u een heel gelukkig nieuw jaar,

Johan SWINNEN,
Voorzitter

Printversie uitnodiging