Lunchconferentie met Prof. dr. Jos DELBEKE - 24 mei 2019

Lunchconferentie met Prof. dr. Jos DELBEKE - 24 mei 2019

Vrijdag 24 mei 2019

Lunchconferentie

over "Het Europees  Klimaat- en Energiebeleid"

door Prof. dr. Jos DELBEKE,
Vml. Directeur-Generaal Klimaatactie van de Europese Commissie, Hoogleraar KUL & Firenze

De toekomst van onze planeet hangt in toenemende mate af van onze omgang met de klimaatwijzigingen en van onze aanwending van de energiebronnen. Zonder twijfel gaat het hier om een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Zijn overheden en burgers voldoende wakker geschud voor actiever beleid en bewuster gedrag ?
En wat kan en moet Europa doen ? Welke perspectieven bieden zich aan na de Europese verkiezingen ?
Als wetenschapper en ervaringsdeskundige heeft Jos Delbeke een invloedrijke stem in dit belangrijk debat.

De bijeenkomst gaat door op vrijdag 24 mei 2019, zoals naar gewoonte in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel (Metro Troon).

Het aperitief wordt geserveerd vanaf 12u00. Om 12u30 volgt  een tweegangenmaaltijd. Nadien houdt Jos Verbeke zijn uiteenzetting. Vraag en Antwoord bij de koffie.  Einde rond 14u30.

Voor deelname dient te worden ingeschreven vòòr dinsdagavond 21 mei via :

en overschrijving op VIRA bankrekening BE87 4300 7406 0194 van 40 € voor leden van VIRA, 45€ voor niet-leden en 12€ voor voltijdse studenten.

Afmeldingen dienen voor woensdagavond 22 mei te gebeuren. Nadien geen terugbetalingen.

Ik zal u gaarne verwelkomen op deze nieuwe activiteit.

Johan SWINNEN,
Voorzitter van VIRA

Printversie uitnodiging