Lunchconferentie met Dr. Martin SELMAYR - 24 april 2019

Lunchconferentie met Dr. Martin SELMAYR - 24 april 2019

Woensdag 24 april 2019

Luncconferentie over

"Welke toekomst voor Europa?"

door Dr. Martin SELMAYR,
Secretaris-Generaal van de Europese Commissie

Aan de vooravond van de Europese verkiezingen, wordt de Unie gekweld door pijnlijke en hallucinante debatten rond Brexit, door dreigende ontwrichtingen van de wereldhandel, door moeilijke beheersing van de migratiestromen, door euroscepticisme en populisme die bijdragen tot een wankelend vertrouwen in de toekomst van de Unie. De burger is nu aan zet. Zullen de verkiezingen ons de weg wijzen? Wat mogen we ervan verwachten? A new Europe in the making? De hoogste ambtenaar van de Unie komt onomwonden zijn mening en zijn verwachtingen met ons delen.

Martin Selmayr zal worden ingeleid door Renée HAFERKAMP, Senior Advisor Europees Parlement, vml.  Directeur-Generaal bij de Europese Commissie, bestuurslid VIRA.
Lezing en debat zullen in het Engels en het Frans gevoerd worden.

Het aperitief wordt geserveerd vanaf 12u00. Om 12u30 wordt een koude schotel geserveerd. Nadien volgt de uiteenzetting door dr. Selmayr. Vraag en Antwoord bij de koffie.  Einde om 14u15.

Ik zal u gaarne verwelkomen op deze nieuwe activiteit.

Johan SWINNEN,
Voorzitter van VIRA

Printversie uitnodiging