Foto's Lunchconferentie met Jaap DE HOOP SCHEFFER - 27 juni 2019

Foto's Lunchconferentie met Jaap DE HOOP SCHEFFER - 27 juni 2019

Donderdag 27 juni 2019

Lunchconferentie

over "Politiek, Diplomatie en Cultuur in een Europese omgeving"

door Minister van Staat Jaap DE HOOP SCHEFFER,
vml. NAVO Secretaris-Generaal, Hoogleraar Universiteit Leiden

Als politicus, diplomaat en cultuurdrager mediteert Jaap de Hoop Scheffer over de woelige, soms ontstuimige golven die onze samenlevingen beroeren. Klimaatcrisis, handelsoorlog, migratie, kernbewapening, etnische of religieuze conflicten: het zijn maar enkele van een reeks opmerkelijke geopolitieke en maatschappelijke ontwikkelingen.
Zijn we geconfronteerd met voorbodes van ernstige verstoringen, ja zelfs van tectonische verschuivingen, of ontwaren we ook kiemen van frisse kracht en nieuwe  harmonie?

Zal Europa zich opwerpen als een global  player op het wereldforum, naast de Verenigde Staten, Rusland en China, bijvoorbeeld?
Welke politieke, diplomatieke, economische en culturele troeven hebben we daarvoor in handen?

De lunchconferentie gaat door op donderdag 27 juni 2019 om 12u30, zoals naar gewoonte in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel (Metro Troon, parking Naamse Poort).

Het aperitief wordt opgediend vanaf 12u00.

Voor deelname kan worden ingeschreven tot maandagavond 24 juni via :

en overschrijving op VIRA bankrekening BE87 4300 7406 0194 van 40 € voor leden van VIRA, 45€ voor niet-leden en 12€ voor voltijdse studenten.

Afmeldingen dienen ten laatste op dinsdagavond 25 juni te gebeuren.

Voordien, om 11u00, houdt VIRA in de Universitaire Stichting haar jaarlijkse statutaire algemene vergadering. De leden van VIRA ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.

Ik zal u gaarne verwelkomen op deze nieuwe activiteit van VIRA.

Johan SWINNEN,
Voorzitter van VIRA

Printversie uitnodiging