Lunchdebat met laureaten van de VIRA schrijfwedstrijd 2018 Kimberley VANDENHOLE, Silke GOUBIN en Sarah LAMOTE,  - 10 oktober 2018

Lunchdebat met laureaten van de VIRA schrijfwedstrijd 2018 Kimberley VANDENHOLE, Silke GOUBIN en Sarah LAMOTE, - 10 oktober 2018

Woensdag 10 oktober 2018

Lunchdebat over

"Hoe fragiel is de democratie"

door de laureaten van de VIRA schrijfwedstrijd 2018 Kimberley VANDENHOLE, Silke GOUBIN en Sarah LAMOTE

Prof. em.  Laurent VAN DEPOELE, vice-voorzitter VIRA, modereert het debat

In de lente van 2018 lanceerde VIRA een schrijfwedstrijd voor studenten en “young professionals” over het thema “Einde van de democratie ?”. Een gekwalificeerde jury beoordeelde de ingezonden essays en besloot unaniem drie verdienstelijke inzendingen ex aequo met een prijs van 500 euros te belonen.

KIMBERLEY VANDENHOLE brengt vooreerst een voluntaristisch getuigenis van vertrouwen in het doel en de meerwaarde van de democratie als hefboom voor ontwikkeling.
SARAH LAMOTE geeft een originele kijk op het specifieke fenomeen van de artificiële intelligentie als een van de “tools” die de werking van de democratie zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.
SILKE GOUBIN analyseert de huidige valkuilen, handicaps en bedreigingen van de democratie maar wijst tevens op de mogelijke remedies om een proces van duurzame ontwikkeling alle kansen te geven.

Het middagdebat vindt plaats op woensdag 10 oktober 2018 om 12u30 in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 te 1000 Brussel (Metro Troon, parking Naamse Poort).
Vanaf 12u00 wordt het aperitief aangeboden.

Ik zal u daar gaarne verwelkomen.

Johan SWINNEN,
Voorzitter

Printversie uitnodiging