Lunchconferentie met Rolf FALTER, Luuk VAN MIDDELAAR, Sven BISCOP en Johan VERBEKE - 30 april 2018

Lunchconferentie met Rolf FALTER, Luuk VAN MIDDELAAR, Sven BISCOP en Johan VERBEKE - 30 april 2018

Maandag 30 april 2018

Lunchconferentie over

"Europa: vervlogen droom of veilige baken? Drie perspectieven"

door Rolf FALTER, Luuk VAN MIDDELAAR en Sven BISCOP
gemodereerd door Johan VERBEKE

VIRA en Egmont steken de hoofden bij mekaar om - nog maar eens - een  diagnose  te stellen, niet alleen van de gebreken en ontgoochelingen van de EU, ook van haar potentieel en veerkracht. We doen het vanuit drie invalshoeken

1.De historische benadering herinnert ons aan de oorspronkelijke raison d’être, aan de grondslag van een rijk dynamisch proces. Dit inzicht is onmisbaar, ook nu en in de toekomst.

2.Het interne perspectief en de institutionele architectuur zijn ongetwijfeld aan kritische bevraging toe. Is het systeem leefbaar, welke hindernissen werpen zich op?
3.En hoe profileert de Unie zich extern, welke rol kan ze spelen wereldwijd, welke verwachtingen zijn op haar gevestigd? Of moeten we berusten in een tanende invloed?


Deze dimensies worden door drie eminente sprekers tegen een helder doch ook kritisch daglicht gehouden : Rolf FALTER hanteert de historische invalshoek, Luuk VAN MIDDELAAR neemt de interne aspecten voor zich, Sven BISCOP zoekt de externe dimensie op en Johan VERBEKE modereert het debat.

De lezing vindt plaats op maandag 30 april 2018 om 12u30 in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 te 1000 Brussel (Metro Troon, parking Naamse Poort).  Vanaf 12u00 wordt het aperitief aangeboden.

Om de debatten voor 14u15 te sluiten houden worden er enkel een hoofdmaaltijd en koffie met mignardises geserveerd.


Johan SWINNEN,
Voorzitter

Printversie uitnodiging