Lunchconferentie met Jan WOUTERS - 19 september 2018

Lunchconferentie met Jan WOUTERS - 19 september 2018

Woensdag 19 september 2018

Lunchconferentie over

De toekomst van het zelfbeschikkingsrecht in Europa: de EU als katalysator of als remfactor?”

door Prof. dr. Jan WOUTERS,
Gewoon hoogleraar internationaal recht en internationale organisaties, KULeuven

In deze lunchcauserie gaat Professor Jan Wouters, na een korte historische schets van het zelfbeschikkingsrecht, in op de recente ontwikkelingen in o.a. Catalonië, Schotland, Italië of ook nog in Vlaanderen…
Welke plaats is er voor het zelfbeschikkingsrecht binnen de Europese Unie? Hoe gaat de EU om met de regionale autonomie (zelfbesturende constitutionele regio’s) en met separatistische tendensen binnen de lidstaten?

Kan en/of moet het anders? Welke lering kunnen we halen uit de ervaringen van de laatste jaren?   

In het debat zal Prof. Wouters het gezelschap krijgen van Johan SWINNEN, die ooit ambassadeur in Madrid was, en van prof. em. Neri SYBESMA-KNOL (VUB), die ook over het zelfbeschikkingsrecht publiceerde.

De lezing vindt plaats op woensdag 19 september 2018 om 12u30 in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 te 1000 Brussel (Metro Troon, parking Naamse Poort).  Vanaf 12u00 wordt het aperitief aangeboden.

Ik zal u daar gaarne verwelkomen.

Johan SWINNEN,
Voorzitter

Printversie uitnodiging