Avondconferentie met Karel DE GUCHT en Marc VANHEUKELEN - 22 juni 2018

Avondconferentie met Karel DE GUCHT en Marc VANHEUKELEN - 22 juni 2018

Vrijdag 22 juni 2018

Avondconferentie over

"De toekomst van de internationale economie: Protectionisme of Vrijhandel"

door Karel DE GUCHT, Vml. EU-Commissaris voor Handel, Ontwikkeling en Humanitaire Hulp en
Marc VAN HEUKELEN, Permanent Vertegenwoordiger van de Europese Unie bij de Wereld Handelsorganisatie (WTO)

De bedreigingen die de internationale handel in de voorbije maanden te incasseren kreeg zijn legio. Het gevaar van een handelsoorlog van de VS met China en/of de EU is zelfs zeer reëel.

Hoe navigeren de grote en andere handelspartners zich doorheen deze turbulenties? Hoe zal de EU, verantwoordelijk voor 1/5 van de wereldhandel, deze storm tegen de vrijhandel trotseren? Over welke regels en maatregelen beschikt de Wereld Handelsorganisatie (WTO) om protectionistische neigingen te onderdrukken en de ontwikkeling van de wereldeconomie veilig te stellen?

Gewezen EU-commissaris voor Internationale Handel Karel De Gucht heeft hier ongetwijfeld duidelijke meningen over. Aan dergelijk debat mag de EU-ambassadeur bij de WTO in Genève, Marc Vanheukelen, evenmin ontbreken.

De conferentie vindt plaats op vrijdag 22 juni 2018 om 18u00 (en niet op woensdag 27 juni om 12u30 zoals gemeld in de uitnodiging voor de vorige activiteit !) in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel (Metro Troon, parking Naamse Poort). Na afloop wordt u een receptie aangeboden.

Vooraf, om 17u00, vindt de jaarlijkse statutaire vergadering van VIRA plaats. De convocatie volgt.

Ik zal u gaarne verwelkomen op deze nieuwe activiteit.

Johan SWINNEN
Voorzitter

Printversie uitnodiging