Lunchconferentie met Koos RICHELLE - 8 december 2017

Lunchconferentie met Koos RICHELLE - 8 december 2017

Vrijdag 8 december 2017

Lunchconferentie over

“De dilemma’s rond migratie in Europa”

door Koos RICHELLE

De spreker wordt ingeleid door Dr. Lieve Fransen, Vice-voorzitter van Vira

Uiteraard zal het debat gaan over het vluchtelingenvraagstuk, maar ook over andere vormen van migratie. Naast het recent geformuleerde Nederlandse migratiebeleid komen ook Europese ontwikkelingen en strubbelingen op dit terrein aan de orde.

Ook enkele fundamentele vragen: is het wenselijk, nuttig en nodig om het vluchtelingenverdrag te herzien; dienen verdragen ter regeling van opvang in de regio en terugkeer-verdragen aan minimale normatieve voorwaarden te voldoen; is het verdedigbaar dat geld voor ontwikkelingssamenwerking in zo grote mate aan het vluchtelingenvraagstuk wordt besteed?
Maar de hamvraag is natuurlijk of en hoe we migratiebewegingen in de toekomst afdoende kunnen regelen en normaliseren, of beter nog, in een win-win situatie kunnen omzetten.

De lunchconferentie vindt plaats op vrijdag 8 december 2017 om 12u30 in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 te 1000 Brussel (Metro Troon). Vanaf 12u00 wordt het aperitief aangeboden.

Ik zal u gaarne verwelkomen op deze nieuwe activiteit.

Met vriendelijke groet,

Johan SWINNEN,
Voorzitter

Printversie uitnodiging