Lunchconferentie met Ere-ambassadeur Jean-Michel VERANNEMAN - 3 oktober 2017

Lunchconferentie met Ere-ambassadeur Jean-Michel VERANNEMAN - 3 oktober 2017

Dinsdag 3 oktober 2017

Lunchconferentie over

"België in de Tweede Wereldoorlog: het land dat op vrede bleef hopen"

door Ere-ambassadeur Jean-Michel VERANNEMAN
ingeleid door Prof. dr. Herman VAN GOETHEM,
Rector van de Universiteit Antwerpen

Jean-Michel Veranneman, die in het vorig decennium ambassadeur was in Londen, moest vaststellen dat de Angelsaksische wereld niet erg vertrouwd was met de rol van België in WO II.
In zijn boek ‘Belgium in the Second World War’ worden een aantal aspecten opnieuw tegen het daglicht gehouden zoals de rol van Koning Leopold III en van het Belgisch leger, dat in 1940 tot de uitputting doorstreed.
Hij wijst tevens op de steun die het Belgisch goud, de koloniale grondstoffen,  zoals uranium, én de Congolese troepen voor de oorlogvoering van de geallieerden betekenden.
De collaboratie in het noorden en het zuiden van het land, de weerstand en haar door Churchill geprezen vernuftige inlichtingenpraktijken, het lot van de Belgische Joden: ook deze facetten komen natuurlijk uitvoerig aan bod.

De spreker zal ons tevens wijzen op wat zijn uitgever ‘many surprising facts and deeds’ noemt. 

Na afloop houdt Jean-Michel Veranneman zich ter beschikking om zijn boek “Belgium in the Second World War” te signeren.

De conferentie vindt plaats tijdens een broodjeslunch op dinsdag 3 oktober 2017 in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 te 1000 Brussel (Metro Troon).

Om 11u45 wordt het aperitief aangeboden. Om 12u15 gaat men aan tafel. Einde rond 14u00.

Ik zal u gaarne verwelkomen op deze nieuwe activiteit.

Met vriendelijke groet,

Johan SWINNEN,
Voorzitter

Printversie uitnodiging