Lunchconferentie met André VANDOREN - 4 september 2017

Lunchconferentie met André VANDOREN - 4 september 2017

Maandag 4 september 2017

Lunchconferentie over

“EVOLUTIE VAN HET TERRORISME IN BELGIË EN ELDERS: Welke initiatieven kunnen ons beschermen ?”

door André Van DOREN,
em. advokaat-generaal, vml. directeur van OCAD en voorzitter van het Comité P

Weten we nog van welk hout pijlen te maken om terrorisme te bestrijden of zelfs te voorkomen? Waar en hoe schiet terrorisme wortel, door welke motieven wordt het gedreven, hoe worden doelwitten geselecteerd? Zijn er evoluties in organisatie en uitvoering merkbaar?
Sommigen worden verlamd door angst en trauma’s; anderen pleiten openlijk voor oorlog aan terreur, mét inperking van burgerlijke vrijheden.
De hevigheid en de frequentie van recente aanslagen stemmen ons niet optimistisch en leidden tot een breed arsenaal van beschermingsmaatregelen en dito initiatieven.
Als hoofd van het Coördinatie-Orgaan van de Dreigingsanalyse (OCAD), noch in andere hoedanigheden ging André Vandoren de controverse en zelfs de provocatie uit de weg. Bij VIRA zal dat niet anders zijn…

De lunchconferentie vindt plaats op maandag 4 september 2017 om 12u30 in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 te 1000 Brussel (Metro Troon). Vanaf 12u00 wordt het aperitief aangeboden.

Voor deelname dient te worden ingeschreven vòòr donderdagmiddag 31 augustus via :

en overschrijving op VIRA bankrekening BE87 4300 7406 0194 van 40 € voor leden van VIRA, 45€ voor niet-leden en 12€ voor voltijdse studenten.

Eventuele afmeldingen dienen ten laatste op vrijdagavond 1 september te gebeuren.

Ik zal u gaarne verwelkomen op deze nieuwe activiteit.

Met vriendelijke groet,

Johan SWINNEN,
Voorzitter

Printversie uitnodiging