VIRA vzw

VIRA is een "forum waar beleids-en bedrijfsverantwoordelijken, academici en studenten, diplomaten en internationale ambtenaren, journalisten en cultuurdragers en andere actoren van de civiele maatschappij eerstehands informatie en praktijkgetuigenissen kunnen uitwisselen over geopolitieke en veiligheidsvraagstukken. De Europese Unie als internationale speler alsook de culturele en maatschappelijke dynamiek krijgen daarbij bijzondere aandacht. VIRA wil aldus bijdragen tot een kritische reflectie over de wereld-actualiteit, vaak in samenwerking met andere verenigingen."

Activiteiten

Lezing door Luc CORTEBEECK - 13 december 2016

Lezing door Luc CORTEBEECK - 13 december 2016

Lezing “De wereld van internationale sociale dialoog en sociale diplomatie” door Luc Cortebeeck - 13 december 2016

Lezing door Johan VERBEKE  - 14 november 2016

Lezing door Johan VERBEKE - 14 november 2016

Lezing "De Amerikaanse verkiezingen van 8 november 2016: een terugblik en een vooruitblik" door Johan VERBEKE - 14 november 2016

Lunchconferentie met Prof. Dr. Filip REYNTJENS - 19 oktober 2016

Lunchconferentie met Prof. Dr. Filip REYNTJENS - 19 oktober 2016

Lunchconferentie Recente ontwikkelingenin Midden-Afrika. Wachten op vrede en democratie met Prof. Dr. Filip REYNTJENS - 19 oktober 2016

Nieuws

Komende activiteiten van de VIRA

Komende activiteiten van de VIRA

Foto's lezing door Johan VERBEKE - 14 november 2016

Foto's lezing door Johan VERBEKE - 14 november 2016

Bezoek van de Raad van Bestuur van VIRA aan de BENELUX op 4 oktober 2016

Bezoek van de Raad van Bestuur van VIRA aan de BENELUX op 4 oktober 2016