VIRA vzw

VIRA is een "forum waar beleids-en bedrijfsverantwoordelijken, academici en studenten, diplomaten en internationale ambtenaren, journalisten en cultuurdragers en andere actoren van de civiele maatschappij eerstehands informatie en praktijkgetuigenissen kunnen uitwisselen over geopolitieke en veiligheidsvraagstukken. De Europese Unie als internationale speler alsook de culturele en maatschappelijke dynamiek krijgen daarbij bijzondere aandacht. VIRA wil aldus bijdragen tot een kritische reflectie over de wereld-actualiteit, vaak in samenwerking met andere verenigingen."

Activiteiten

Lezing met beeldmontage door Christian CLAUWERS - 12 oktober 2023

Lezing met beeldmontage door Christian CLAUWERS - 12 oktober 2023

Lezing met beeldmontage over “Sprekende beelden over de klimaatcrisis” door Christian CLAUWERS

Lunchconferentie met Pieter-Jan KLEIWEG de ZWAAN - 14 september 2023

Lunchconferentie met Pieter-Jan KLEIWEG de ZWAAN - 14 september 2023

Lunchconferentie over “De Nederlandse diplomatie : Koopman of Dominee?” met Pieter-Jan KLEIWEG de ZWAAN

Themalunch met Prof. dr. Alexander MATTELAER - 22 mei 2023

Themalunch met Prof. dr. Alexander MATTELAER - 22 mei 2023

Themalunch over “België, Europa en de wereld: naar een nieuw paradigma in buitenlands beleid?” met Prof. dr. Alexander MATTELAER, Respondenten Tom de Bruijn en Sarah Lamote

Nieuws

Komende activiteiten van de VIRA en bevriende verenigingen

Komende activiteiten van de VIRA en bevriende verenigingen

In memoriam Neri Sybesma-Knol

In memoriam Neri Sybesma-Knol

Het belang van beelden om de kloof tussen wetenschap en beleid te overbruggen

Het belang van beelden om de kloof tussen wetenschap en beleid te overbruggen