VIRA vzw

VIRA is een "forum waar beleids-en bedrijfsverantwoordelijken, academici en studenten, diplomaten en internationale ambtenaren, journalisten en cultuurdragers en andere actoren van de civiele maatschappij eerstehands informatie en praktijkgetuigenissen kunnen uitwisselen over geopolitieke en veiligheidsvraagstukken. De Europese Unie als internationale speler alsook de culturele en maatschappelijke dynamiek krijgen daarbij bijzondere aandacht. VIRA wil aldus bijdragen tot een kritische reflectie over de wereld-actualiteit, vaak in samenwerking met andere verenigingen."

Activiteiten

Avondconferentie met Johan SWINNEN en Walter ZINZEN - 2 april 2019

Avondconferentie met Johan SWINNEN en Walter ZINZEN - 2 april 2019

Avondconferentie over "Het GROTE MEREN - DEBAT" door Johan SWINNEN, Vml. ambassadeur in Rwanda en Congo en Walter ZINZEN, columnist, schrijver, vml. journalist VRT

Lunchconferentie met Werner BAUWENS en Johan VERBEKE - 22 februari 2019

Lunchconferentie met Werner BAUWENS en Johan VERBEKE - 22 februari 2019

Lunchconferentie over "België in de VN-Veiligheidsraad (2019-2020): Consensus smeden, Bouwen aan Vrede" door Werner BAUWENS en Johan VERBEKE, Moderator: Bart BEIRLANT

Nieuwjaarsreceptie met voordracht door Prof. dr. Sophie DE SCHAEPDRIJVER - 23 januari 2019

Nieuwjaarsreceptie met voordracht door Prof. dr. Sophie DE SCHAEPDRIJVER - 23 januari 2019

Nieuwjaarsreceptie in de KBC-hoofdzetel te Brussel met voordracht door Prof. dr. Sophie DE SCHAEPDRIJVER, Hoogleraar Moderne Europese Geschiedenis, Pennsylvania State University, VUB over "BEZET EUROPA 1914-1918: de derde dimensie van de Groote Oorlog"- 23 januari 2019

Nieuws

Foto's lunchconferentie met Werner BAUWENS en Johan VERBEKE - 22 februari 2019

Foto's lunchconferentie met Werner BAUWENS en Johan VERBEKE - 22 februari 2019

Komende activiteiten van de VIRA en bevriende verenigingen

Komende activiteiten van de VIRA en bevriende verenigingen

Foto's lunchconferentie met Guido GRYSEELS - 19 december 2018

Foto's lunchconferentie met Guido GRYSEELS - 19 december 2018