VIRA vzw

VIRA is een "forum waar beleids-en bedrijfsverantwoordelijken, academici en studenten, diplomaten en internationale ambtenaren, journalisten en cultuurdragers en andere actoren van de civiele maatschappij eerstehands informatie en praktijkgetuigenissen kunnen uitwisselen over geopolitieke en veiligheidsvraagstukken. De Europese Unie als internationale speler alsook de culturele en maatschappelijke dynamiek krijgen daarbij bijzondere aandacht. VIRA wil aldus bijdragen tot een kritische reflectie over de wereld-actualiteit, vaak in samenwerking met andere verenigingen."

Activiteiten

Middagconferentie met Wouter DE VRIENDT - 13 februari 2023

Middagconferentie met Wouter DE VRIENDT - 13 februari 2023

Middagconferentie over “De ‘Congo-Commissie’: Kroniek van een moeizame onderneming” met Wouter DE VRIENDT

Nieuwjaarsreceptie met debat met Stefan HERTMANS - 17 januari 2023

Nieuwjaarsreceptie met debat met Stefan HERTMANS - 17 januari 2023

Nieuwjaarsreceptie in de KBC-hoofdzetel te Brussel voorafgegaan door een debat met de auteur Stefan HERTMANS over ‘EEN WERELD OP ZOEK NAAR NIEUWE HOOP’ - 17 januari 2023

Avondconferentie met Els HERTOGEN Algemeen Directeur 11.11.11- 28 november 2022

Avondconferentie met Els HERTOGEN Algemeen Directeur 11.11.11- 28 november 2022

Avondconferentie over "WELKE INTERNATIONALE SOLIDARITEIT : ZORGEN VOOR MORGEN ?" met Els HERTOGEN

Nieuws

Komende activiteiten van de VIRA en bevriende verenigingen

Komende activiteiten van de VIRA en bevriende verenigingen

Foto's Avondconferentie met Els HERTOGEN Algemeen Directeur 11.11.11- 28 november 2022

Foto's Avondconferentie met Els HERTOGEN Algemeen Directeur 11.11.11- 28 november 2022

Foto's Dubbelconferentie Joris COUVREUR en Brigitte HERREMANS - 26 oktober 2022

Foto's Dubbelconferentie Joris COUVREUR en Brigitte HERREMANS - 26 oktober 2022